BRISC <P>


Home
Kennismaking
Verwachting
Werkwijze

BRISC B.V.
Business Research & Information Services


Slagvaardig en wendbaar


BRISC ondersteunnt uw organisatie bij slagvaardig en wendbaar ondernemingsbeleid op basis van cijfermatige inzichten.

De eisen aan de besturing, verantwoording, managementrapportages en transparantie van uw organisatie nemen toe. Doordat ook vernieuwingen op het gebied van productie- en informatiesystemen elkaar in snel tempo opvolgen, is een slagvaardig en wendbaar ondernemingsbeleid op basis van cijfermatige inzichten meer dan ooit nodig.

BRISC biedt ondersteuning op advies, project en interim basis bij:

 • Strategische beleidsbeslissingen zoals acquisities, reorganisaties, fusies, risicomanagement, lange termijnvisies
 • Directie advisering op financieel en financieel-administratief gebied
 • Financieel leiderschap en verantwoording
 • FinanciŽle verslaglegging
 • Risicoanalyse
 • Compliance
 • Verbeterde planning en control cycli
 • Betrouwbare informatieverschaffing
 • Verbeterde meting en beoordeling van prestaties


 • <P>
  _______________________ Home  Kennismaking  Verwachtingen  Werkwijze 
  _______________________ Contact: stuur een e-mail